Makaleler

Makaleler geri dön

Ataşehir Avukatlık Bürosu

Bir avukatın öncelikli görevi kişilere hukuki yardım sağlamaktır. Bunun haricinde avukat hiçbir şekilde davanın tarafı olmadığı gibi tarafların iradelerine ya da menfaatine aykırı bir işlem gerçekleştirmesi de mümkün değildir. Özetle avukatlar tarafların vekili, temsilcisidir. Hemen her insan belirli zamanlarda hukuki desteğe ihtiyaç duyar. Bu desteği de profesyonelce sunabilecek olan yegâne meslek grubu avukatlardır. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde avukat sayısı çok olduğundan ötürü pek çok insan kendisini kanıtlamış, güvenilirliğinden şüphe duyulmayan bir avukat ile çalışmak isteyecektir.

Avukat Tüm İşlemleri Eksiksiz Yerine Getirmelidir

Bir avukat, yapması gereken işlemleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Bu işlem davanın üst mahkemeye taşınması olabileceği gibi bir rapora itiraz edilmesinden ibaret de olabilir. Öte yandan hukukta usul esası keser prensibi vardır. Bu da demektir ki, bir işlem usulüne uygun ve vaktinde yerine getirilmemiş ise bu hak kaybedilecek; ne kadar haklı olunursa olunsun bu unsura dayanılarak bir şey iddia etmek mümkün olamayacaktır.

Avukatın Müvekkilini Aydınlatma Yükümlülüğü

Bir avukatın görevi her şeyden önce müvekkilini hukuki durum hakkında aydınlatmaktır. Elbette zaman zaman bu durum müvekkil aleyhine de olabilir. Buna rağmen avukat hiçbir zaman dürüstlükten taviz vermeden gerekeni yapmalı, bildiklerini ve tahminlerini dosdoğru yansıtmalıdır. Bunun yanı sıra müvekkile hakları da eksiksiz hatırlatılmalıdır. Nitekim hukuki yardım da esasında bunu içerir. Haklarını bilen bir müvekkil çok daha bilinçli davranacak ve dikkatli olacaktır. Keza suiistimaller de hukuki yönden aydınlatılmış bir kimse yönünden söz konusu olmayacaktır.

Sır Saklama Yükümlülüğü Nedir?

Avukat ile müvekkili arasındaki ilişki güvene dayalı bir ilişkidir. Durum böyle olunca da müvekkilinin pek çok sırrı avukat tarafından bilinecektir. Ancak avukat sadece meslek hayatı boyunca değil hayatı boyunca bu sırları saklamakla yükümlü olacaktır. Keza avukatın yanında çalışan stajyerlerden yardımcı personele kadar herkes bu sırları hayat boyu muhafaza etmekle yükümlüdür.

Öyle ki bu sırlar hakkında bir tanıklık yapılması icap ederse dahi bahse konu kimseler tanıklıktan çekinebilirler. Mesleğinin gereklerini iyi bilen bir Ataşehir avukat da bu hususa azami dikkat sarf edecek ve müvekkilinin mahremiyetini mesleki onuru pahasına koruyacaktır. Keza avukatın müvekkilinin sırlarını muhafaza etmesinden kaynaklı cezai ya da hukuki bir sorumluluğu da doğmayacaktır.

Avukatların Çalışma Alanları Sınırlı mıdır?

Bir avukatın bakabileceği davaların ve sağlayabileceği hukuki yardımın elbette sınırı yoktur. Avukatlar, hekimlerde olanın aksine resmi bir ihtisaslaşma esasına dayalı olarak çalışmazlar. Ancak hem yılların getirdiği mesleki deneyim hem de avukatların özel ilgi alanları, lisansüstü eğitimleri gibi faktörler bu ayrıma resmiyet dışı olarak sebep olabilir. Keza bazı avukatlar, bazı davaları çeşitli sebeplerden ötürü almaktan çekinebilir. İşte bu gibi durumlardan dolayı hemen her avukat hukukun belirli alanlarında uzmanlaşmıştır. Örnek vermek gerekirse boşanma avukatı Ataşehir dendiği zaman aile hukuku alanında uzmanlık kazanmış bir avukat akla gelecek ancak bu avukat pek tabii bir ceza davasına da bakabilecektir.

Avukatlarda Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

Bir avukatın mesleğine ve kendisine saygısından ileri gelen bazı özellikleri bulunmalıdır.

Her ne kadar bunlar sınırlı olmasa ve etiğe bakış açısına göre değişebilse dahi olmazsa olmazlar şunlardır;

  • Avukat, sır saklama yükümlülüğüne sorgusuz sualsiz riayet etmelidir,
  • Avukat mevzuattaki güncel değişiklikleri yakından takip etmelidir,
  • Müvekkilini anlayabileceği dilden aydınlatmalıdır,
  • Dürüstlükten taviz vermemeli ve tüm işlemleri zamanında yerine getirmelidir

Bunlara özen gösteren avukatların çalıştığı pek çok Ataşehir hukuk bürosu bulunmaktadır.

 

Makaleler geri dön