Makaleler

Makaleler geri dön

Babalık davası ve dilekçe örneği

BABALIK DAVASI

Evlilik dışı ilişkiden doğmuş bir çocuğun,  babası ile soy bağının kurulması için babalık davası açılır.

Bu davayı açma hakkı sadece anne ve çocuğa tanınmıştır.

Çocuk ergin olmaması halinde öncelikle kendisine bir temsil kayyımı atanır ve daha sonrasında  kayyım aracılığı ile dava açılır.

Annenin dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açabilir.

DAVAYI AÇAN ANNE AŞAĞIDAKİLERİ TALEP EDEBİLİR.

1-Doğum giderleri

2-Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri

3-Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler

ÖRNEK DAVAMIZ

Evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen çocuk,  babasının S.olduğunun tespiti isteminde bulunmuştur.Açılan dava, babalık tespitine ilişkindir.Davalı S duruşmalara katılmamıştır.İhtarlı davetiyeye rağmen tıbbi incelemeden kaçınan davalı aleyhine babalık olgusu ispat edilmiş sayılır.Zorunlu olan DNA testi masrafının yatırılmaması halinde ise, ileride haksız çıkandan tahsil edilmek üzere Devlet hazinesinden karşılanmasına karar verilmiştir.

                                BABALIK DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                 : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                  : Soybağının Kurulması Talebidir.
AÇIKLAMALAR   :
  1. Müvekkilim evlilik dışı ilişkiden doğmuştur.Müvekkilin annesi, müvekkili kendi nüfusuna kaydettirmiştir.
  2. Müvekkil halen annesinin soyadını taşımaktadır.
  3. Müvekkilin babası ile arasında soybağı bu güne kadar kurulamamıştır. Bu durumda soybağının kurulması için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                      :Nüfus Kaydı, tanık ve ilgili her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER    :Türk Medeni Kanunu md. 282/2 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU  : Yukarıda anılan nedenlerden, müvekkilin davalının çocuğu olduğunun tespiti ile davalı ile  arasında soybağının kurulmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

 

Makaleler geri dön