Makaleler

Makaleler geri dön

Beykoz Boşanma Avukatı

Beykoz başta olmak üzere İstanbul genelinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri veren hukuk bürosu başarısı ile dikkat çeker. Müvekkillerinin memnuniyetini ve güvenini kazanmış olan avukatlar farklı hukuk alanlarında hizmet verseler de Aile Hukuku önemli uzmanlık alanlarından biridir.

Hukuk bürosu, Dudullu Avukat Bürosu, Sancaktepe Avukat Bürosu gibi farklı ilçeleri kapsayan hizmetler de sunar.

Boşanma Avukatı Nedir?

Esasen boşanma avukatı diye bir kategori yoktur. “Aile Hukukunda uzman avukat ” tabirinin kullanılması daha doğrudur. Ancak halk arasında Aile Hukuku davalarının hepsinin boşanma davaları ile ilişkilendirilmesi nedeniyle böyle bir tanımlama kullanılır.

Boşanma avukatından kasıt, boşanma davalarında ve bu davaların fer’ilerinde uzmanlaşmış ve başarı gösteren avukat olarak düşünülebilir.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davaları mevzuatta belirlenen sebeplerle bir evliliğin sonlandırılması için açılan davalardır. Boşanma davalarında genellikle ortak malların paylaştırılması, müşterek çocukların velayeti, çocukların ebeveynlerle kişisel ilişki kurulması, nafaka, tazminat gibi konularda talepler olur. Bunlara da boşanma davasının fer’ileri” denir. Boşanma davasına bakan avukatlar fer’ileri ile ilgili işlemleri de takip eder.

Boşanma Davalarında Avukatlık Hizmeti Alma Gereği

Boşanma davaları bir aile birliğini sona erdiren davalardır. Evlilik kısa sürmüş olsa bile bu tip davalar taraflar için yıpratıcı süreçler getirir. Çünkü boşanma ile birlikte maddi ve manevi birliktelik sona erer ve bunlar oldukça sancılıdır. Ortak malların paylaşılması, nafaka, tazminat, velayet gibi konuların her biri tek başına büyük bir problem olabilir. Psikolojik olarak zorlu bir dönem yaşayan tarafların birbirini yıpratmak için gayret sarf ettiği dava sayısı da çok fazladır.

Bu zorlu sürecin mümkün olduğunca kolay atlatılması için iyi bir hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınmasında fayda vardır. Bunun için Taşdelen avukat, Beykoz avukat ya da Sancaktepe avukat hizmeti de alınabilir.

Boşanma ile İlgili Diğer Aile Hukuku Davaları

Aile Hukuku aileyle ilgili hukuki konuların hemen hemen hepsini kapsar. Uygulamada en çok görülen davalar boşanma davaları olsa da evlat edinme, soybağının kurulması, soybağının reddi, babalık davası, tanıma, çocuk mallarının korunması, vesayet gibi konulardaki davalar da bu alan girer ve Aile Mahkemeleri tarafından görülür.

Burada boşanmanın fer’ileri olarak nitelendirilen konuların bilinmesi gerekir. Bu davalar şunlardır:

  • Yoksulluk nafakası
  • İştirak nafakası
  • Yardım nafakası
  • Tedbir nafakası
  • Ortak çocukların velayeti
  • Mal rejiminin paylaştırılması
  • Maddi ve manevi tazminat
  • Ortak çocuklarla kurulacak ilişkinin düzenlenmesi

Bu konular boşanma davası içinde görülebilir. Bu taleplerden bazılarının boşanma davası sona ermişse ayrı bir dava ile de görülmesi mümkündür. Mesela boşanma davası ile hükmedilen nafaka zaman içinde değer kaybetmişse nafakanın artırılması için dava açılabilir. Mal rejimi davaları da çoğunlukla boşanma davası bittikten sonraki bir yıl içinde ayrıca açılan davalardır.

Makaleler geri dön