Makaleler

Makaleler geri dön

Çekmeköy Avukat

Hak kaybı yaşamamak ve tüm davalarda bir profesyonel tarafından savunulmak için avukattan destek almak şarttır. Aynı zamanda avukatlık teknik bilgi gerektiren ve özel bir temsil usulünü de içeren bir meslek olduğundan dolayı tıpkı hekimlik mesleği gibi ancak bir profesyonel tarafından icra edilebilecek bir meslektir.

Ayrıca unutulmaması gerekir ki avukat ile müvekkil ilişkisi bütünüyle bir güven ilişkisidir. Bu nedenle avukattan yardım alan bir kimse, avukatına güven duyduğundan da emin olmalıdır.

Ceza Hukukunda Avukatın Önemi

Ceza hukuku, kişi hürriyetlerinin sınırlanması söz konusu olduğundan ötürü çok özen gösterilmesi gereken ve maddi unsurlarla telafisi mümkün olmayan bir alandır. Aynı zamanda diğer hukuk dallarından farklı olarak ceza yargılaması sözlü olarak gerçekleşir. Yüz yüzelik ilkesi bu yargı kolunun olmazsa olmazıdır.

Aynı zamanda özgürlük her şeyden daha değerli olduğu için hukuka aykırı ya da ölçüsüz bir özgürlük kısıtlamasının olmaması adına avukatlar adeta birer teminattır. Yapılacak en ufak bir hata kişinin belki de bir ömür boyu özgürlüğünden mahrum kalmasına neden olabilecektir.

Özel Hukukta Avukatın Önemi

Özel hukuk; aile hukuku, iş hukuku ve miras hukuku gibi pek çok alt dalı bünyesinde barındırır. Yargılamada dilekçeler hayati bir öneme sahiptir hatta davaların dilekçe ile kazanılıp kaybedildiği dahi ifade edilebilir.

Ancak elbette tanıkların dinlenmesi ve birtakım beyanların ifade edilerek talepte bulunulması gibi sözlü kısımlar da bu yargılamada yer alabilir. Öte yandan özel hukuk yargılamasında usul kuralları çok katı olduğundan dolayı avukattan yardım alınması bu yargı kolunda apayrı bir öneme sahiptir.

Örnek vermek gerekirse, dilekçeler aşamasında delil listesinde yer almayan bir delile karşı tarafın muvafakati olmadan dayanılması mümkün olamaz. Yani haklılık bu delille kesin olarak ispat edilecek olsa dahi sırf bu usul kuralına uyulmadığı için dava kaybedilebilecektir. En iyi avukatlık büroları, bu detayların tamamına hakim bir şekilde gereken özen yükümlülüğünü sonuna kadar gösterecektir.

Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü

Bir avukatın olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi de sır saklama yükümlülüğüne uymasıdır. Bir müvekkil ile avukat arasında görüşülen tüm hususlar gizli kalacak ve avukat mesleği bırakmış olsa dahi sır olarak saklanmaya devam edecektir. Hatta bu sır saklama yükümlülüğü avukatların stajyerleri ve yanlarında çalışan, örneğin sekreter gibi hukukçu olmayan personel açısından da geçerlidir.

Avukatların mesleklerinden dolayı öğrendiği müvekkillerinin sırları tanıklıktan çekinme hakkı da verir. Öyle ki aleyhine tanıklıkta bulunulacak olan taraf buna muvafakat etse dahi avukat kendi inisiyatifini kullanarak tanıklıktan çekinebilecektir. En iyi hukuk büroları da bu olmazsa olmaz ilkeye çok dikkat etmektedir.

Avukat Sonuna Kadar Mücadele Eden Hukukçudur

Bir avukat olağan ve olağanüstü kanun yolları da dahil olmak üzere müvekkilinin davasını sonuna kadar takip edecek, gerekli yerlere başvuracak ve gerekli usulleri eksiksiz bir şekilde işletecektir. Unutulmamalıdır ki en iyi avukat müvekkilinin sorununu dinleyen ve etkin çözümler üretmek adına elinden geleni yapan avukattır. Bu nedenle gidişata bakılmaksızın sonuna kadar her yol denenmeli ve son çare de tükenene kadar avukat çaba göstermeye devam etmelidir.

Bir Avukatın Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Çekmeköy bölgesinde avukat arayışında olanların şu hususlara dikkat etmesinde yarar vardır;

  • Bir avukat her zaman için müvekkilini eksiksiz dinlemelidir,
  • Dava ve çözüm yolları konusunda müvekkilini eksiksiz aydınlatmalıdır,
  • Emin olsa dahi muhakkak yapacağı işlemleri kontrol etmelidir,
  • Güncel mevzuata hakim olmalı, değişiklikleri düzenli takip etmelidir,
  • Yüksek mahkemeler tarafından verilen kararlara

Elbette bir avukatın bunları haricinde mesleğinin etik değerlerine de saygısı olması gerekir.

Makaleler geri dön