DOKTOR HATASINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

                                    DOKTOR HATASINDAN KAYNAKLANAN  DAVALAR 

Devlet veya Özel hastanelerin hizmetlerinin gereği gibi işlemesini sağlayacak yeterli araç ve gereçlerle donatılmış olmakla birlikte hizmetin özelliğine uygun olarak seçilen ve yetişmiş personele sahip olması gerekir.Hizmetin sağlanması sırasında hizmet kusuru olması halinde zararın hastane ve doktor tarafından karşılanması gerekir.Tedavi sırasında oluşan zararlar, Yanlış iğne yapılması, Yanlış teşhis, Ameliyat hataları, Gebelik ve doğum esnasında gerçekleşen zararlar…

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13.maddesinde, “tıbbi hata”nın tanımı yapılmıştır.

Tıp biliminin standartlarına ve tecrübelere göre gerekli özenin bulunmadığı ve bu nedenle de olaya uygun gözükmeyen her türlü hekim müdahalesi  uygulama hatası (malpraktis) olarak adlandırılmaktadır.

  • Hastanın tanı ve tedavisi sırasında standart uygulamanın yapılmaması,
  • Bilgi ve beceri eksikliği,
  • Hastaya uygun tedavi yapılmaması tıbbı hata olarak tanımlanır.

Hekimin hatalı tıbbi uygulama sonucu sorumluluğu “kusura dayalı genel sorumluluk”tur.

Hekimin Özen yükümlülüğü vardır.

  • Hastanın tedavisinde doğru teşhis koyma yükümlülüğü
  • Hastanın aydınlatılması ve anamnez alınması
  • Klinik organizasyon (yeterli sayıda personel)

ÖRNEK MAHKEME KARARLARI

1-Davacının bacağının kesilmesi olayında Devlet hastanesinde yapılan tedavilerin hatalı olması nedeniyle hizmet kusuru bulunduğundan maddi ve manevi tazminat davası açılmış ve davanın kabulüne karar verilmiştir.

2-Davacının rahatsızlanması sonucu Yüksek İhtisas Hastanesinde, beyin kanaması geçirdiğinin teşhis edilememesi ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılmaması nedeniyle sol gözünü kaybettiği ve uğradığı zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açmıştır.

3-Davacının sağ bacağının kırılması üzerine başvurduğu devlet hastanesinde yapılan hatalı ameliyat sonucunda bacağının 6 cm kısa kaldığı %35 oranında meslekte kazanma gücü kaybına uğradığı sebebiyle hastaneye karşı maddi ve manevi tazminat davası açmıştır.

4-Davacıya yapılan ağrı kesici iğne sonucu sağ ayak bileğinde siyatik sinir zedelenmesine bağlı kas gücü ve hareket kaybı  oluştuğundan hastaneye karşı maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır.

5-Down sendromlu doğan küçük çocuğun, doğum öncesi başvurulan hastanede gerekli ve yeterli tetkikler ile hastalığın tespiti ve gerekli bilgilendirmenin zamanında yapılmadığından davalı hastaneye karşı maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır.

6-Davacının burun ameliyatı sırasında anestezinin hatalı uygulanması nedeniyle %85 sakat kaldığından maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır.

                                         DOKTORUN VE HASTANENİN SORUMLULUĞU

Davacı, kulak ağrısı şikayeti ile muayene olduğu davalı şirkete ait hastanede diğer davalı doktor A…T tarafından 12.4.2003 tarihinde yapılan ameliyat sonrası burnunda kanamanın aylarca devam ettiğini ve burun kanallarının tıkandığını, davalı doktor tarafından gerçekleştirilen ikinci ameliyatın da başarısız olduğunu, bu kez davalı doktorun başka bir sağlık kuruluşuna başvurmasını önerip ödediği ücretten 1.000.000.000 TL’sını iade ettiğini, burnunda ve yüzünde telafisi imkansız zararlar oluştuğunu, ödediği giderler, burnundaki tıkanıklığın giderilmesi, estetik ameliyet bedeli ve işgücü kaybı sebebiyle fazla hakkı saklı kalmak kaydıyla 1.000.000.000 TL maddi ve 10.000.000.000 TL manevi tazminatın tahsilini istemiştir.

Taraflar arasındaki ilişki bir vekalet ilişkisidir. Dava özen borcuna aykırılık iddiası ile açılmıştır.Vekil (doktor) işini yaparken bir işçi gibi özen göstermek zorundadır. (BK.madde 386-390,321) Bu sebeple en hafif kusurundan dahi sorumludur. Doktor tıbbi açıdan önlemleri eksiksiz biçimde ve gecikmeksizin almalı, olayın gerektirdiği uygun tedaviyi gecikmeden belirleyip uygulamalıdır.

Doktor hatalarından dolayı maddi ve manevi tazminat davası açarak, hakkınızı arayabilirsiniz.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp