Makaleler

Makaleler geri dön

En İyi Avukatlar İstanbul

Avukatlık ülkemizde en saygın meslekler arasında yer alıyor. Adalet ise bir milletin kişinin kaderini etkileyecek kadar olan olgulardır. Avukat Adalet olgusunun sağlamakla görevli meslekler arasında yer alır. Bir toplum için en önemli olgulardan birisi hiç kuşkusuz adalettir. Avukatlık tarihine bakıldığında 13. yüzyılda başlamış olup şu an dünyada ve ülkemizde varlığını sürdürüyor. Günümüzün en popüler meslekleri arasında yer alan avukatlık birçok gencin hayalini süslüyor.

İstanbul’da faaliyet gösterilen en iyi avukatlar şunlardır;

  • Taşdelen avukat
  • Dudullu avukat
  • Sancaktepe avukat önemli avukatlar arasında yer alıyor.

Avukat Ne Demek?

Avukatlar, yargı önünde gerçek ve tüzel kişilerin haklarına savunan hukuk ve yasa içlerinde yol gösterici niteliği olan kişiye verilen mesleki unvandır. Avukat kelimesi Latince kökeninden gelmiş olup tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse veya savunucu anlamlarına geliyor.

Avukatlık mesleği hukuk öğrenimi görmüş, avukatlık stajını da tamamlayarak yasalar önünde gereken koşulları taşıyan kimseler tarafından icra edilen bir meslektir. Günümüzde adliyelerde ve hukuk bürolarında karşılaştığımız birçok avukat bulunuyor.

Avukatların Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kamu hizmeti ve serbest meslek olarak tanımlanan avukatlık mesleği temel olarak hukuki mesele ve anlaşmazlıkların yasalar önünde uygun bir şekilde çözülmesini sağlayan kişiler tarafından icra edilir. Avukat mesleği bazı yükümlülükleri bulunuyor. Bu yükümlülükleri şöyle sıralayabiliriz.

  • Müvekkillerine ait davaların takip işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
  • Hukuki konularda istenildiği takdirde görüş beyan etmek,
  • Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirler tedbirler alınmasına sağlamak,
  • Hukuki süreçlerde ilişkin karar, itiraz, deniz gibi işlemleri yürütmektir.

Avukat Olma Şartları

Avukat olmak isteyen kişilerin belli bazı şartları taşımaları gerekiyor. Türkiye’de avukatlık mesleğini yapmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Hukuk fakültesini başarıyla bir şekilde mezun olanlar aynı zamanda avukatlık stajını da tamamladığı halinde avukatlık mesleğini yapabilirler.

Avukatlık Yapamayacak Olanlar Kimlerdir?

Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan kesin giymiş veya herhangi bir suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan kişiler avukatlık mesleğini yapamazlar. Aldıkları cezaları para cezasına çevrilmiş olsa bile avukatlık mesleğini yapamazlar.

Hukuk Büroları Nasıl Çalışır?

Hukuk büroları vatandaşların ve yabancı gerçek kişilerin hakların elde edilmesi ve bazı durumlarda haklarının koruma altına alınması için başvurulan yerlerden birisidir. Hukuk bürolarında temel olarak hakların kavuşmasını sağlamak adına faaliyet gösterirler. Hukuk bürolarında çalışan avukatlar kendilerine intikal eden ceza davaları hukuk davaları, idari davaları, vergi davaları, icra takipleri tahkim dosyaları, hakem heyeti dosyaları gibi yargılama makamları önünde müvekkilini savunuyor. Ayrıca yargı makamlarına gitmeyen ancak olası ihtilaflara karşı büroları tarafından danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Hukuk bürolarında en iyi tazminat davası avukatları ceza davaları avukatları idari dava avukatları bulunuyor.

Hukuk Büroları Hangi Alanlarda Faaliyet Yürütür?

Hukuk hizmetlerinde uzmanlaşmış kişiler belli alanda işlerin hemen kolay bir şekilde hal olmasını sağlayabilirler. Hukuk geniş ve derin bir bilgi yelpazesi olduğu hukukçuların mevzuat ve uygulamaya her konuda hakim olması işlerin daha kolay şekilde yürütülmesini sağlar. Bazı hukuk büroları yalnız bir alında hizmet verirken bazılarında ise kendi alanında departmanlar oluşturarak birden fazla hizmet sunabiliyor.

Hukuk bürolarında genel olarak üç ana departman bulunuyor. Bu departmanlar ceza, hukuk ve icra olmak üzere üç şekilde yürütülüyor. Her alanda uzmanlaşmış Hukukçular müvekkillerine kaliteli hizmet vererek sorunları kısa bir sürede çözerler. Avukatlar ile vekiller arasında şeffaf bir ilişki olması gerekiyor. Avukatlar yapacağı her türlü işlerde müvekkilinin onayını alarak yapması gerekiyor. Ayrıca avukatlar dinleyiciler arasında sır saklama hakları da bulunuyor.

Makaleler geri dön