Makaleler

Makaleler geri dön

İş Avukatı

İş hukuku pek çok farklı dava türünü barındıran ve oldukça uzun süren süreçlere de sahne olabilen bir hukuk dalıdır. Bunun yanı sıra dilekçeler aşaması, ön inceleme duruşması, tahkikat ve sözlü yargılama aşaması, bu aşamalarda tanıkların dinlenmesi ve diğer delillerin sunulması, istinaf ve temyiz aşamaları gibi son derece karmaşık bir süreç olarak da ifade edilebilecek olan bu süreçte bir avukattan yardım almak hak kaybı yaşanmasını da engelleyeceğinden tedbirli davranılmasında yarar vardır.

İş Kazalarından Doğan Alacaklar

İş yerinde yaşanan ya da işin yürütülmesinden dolayı meydana gelen; vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen bozan veya ölüme sebep olan her türlü olaya iş kazası denir. Bu bakış açısıyla, bir işçiye iş yerinde köpek saldırmasından işçinin ayağının takılarak düşmesine varıncaya kadar pek çok olay iş kazası olarak nitelendirilebilir.

İş kazalarından dolayı işçinin elde edeceği bazı haklar vardır. Bunlar tazminattan ibaret olabileceği gibi, özlüğe dair birtakım haklar da olabilir. Ancak ne var ki bu haklar pek çok zaman işveren tarafından işçiye verilmez. Durum böyle olunca da iş mahkemelerinde dava açılması gerekir. Bu türde kazalardan kaynaklanan tazminat alacaklarının maddi ya da manevi olabileceğini de unutmamak gerekir.

İşe İade Davalarında Bir Avukattan Yardım Alın

İşçinin çeşitli sebeplerden dolayı işten çıkarılması da söz konusu olabilir. Bu gibi hallerde de işe iade davasının gecikmeksizin açılması gerekir. Zira medeni hukukun hemen her dalında olduğu gibi iş hukukunda da pek çok hak düşürücü süre yer almaktadır. Bu sürelerin kaçırılmasının ardından geri döndürülmesi mümkün olmayacaktır.

Avukattan yardım almak da her şeyden önce hak düşürücü sürelerin kaçırılmamasına hizmet edecektir. İşe iade davası neticesinde yapılması gerekenler ve kararın hukuka aykırı olduğu düşünüldüğünde istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulması da avukat tarafından yapılabilecekler arasındadır.

İşçi Alacaklarını İhmal Etmeyin

İş mahkemelerinde görülen davaların pek çoğu aslında işçi alacağı davalarıdır. Bu işçi alacakları o kadar geniş kapsamlı bir tabirdir ki tek seferde saymak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle zaman zaman işçinin haberi dahi olmayan bazı alacaklara sahip olması söz konusu olabilir. İşte bu alacakların neler olduğunu da eksiksiz olarak avukatlar bilecektir. Avukatların rolü iş hukuku davalarında bir defa daha bu şekilde anlaşılacaktır. Üstelik bu gibi alacakların sadece ana parasının değil, yasal faiziyle beraber tamamının alınabilmesi de yine avukatların yardımıyla olacaktır.

Avukatla Temsil Edilen Duruşmaya Kendisi de Katılabilir mi?

İş hukukunda yargılamaların tamamı duruşmalı yapılır. Ancak taraf asıllarının avukatla temsil edilmeleri durumunda bu duruşmalara gelmesi kural olarak zorunlu değildir. Bunun yanında gelmelerini engelleyen bir düzenleme de yoktur. Yani gayet tabii taraflar da vekilleriyle beraber duruşmalara ve keşif gibi diğer bazı işlemlere katılabilir; hatta söz alarak duruşmada aktif olabilirler.

İşçi Alacakları Neler Olabilir?

İşçi alacakları o kadar geniş bir kavramdır ki zaman zaman iş hukuku alanında uzman olmayan hukukçular dahi bu konuda zorlanabilmektedir. İş hukuku davalarına konu olabilen işçi alacaklarından bazıları şunlardır;

  • Yıllık ve haftalık izin ücreti,
  • Fazla mesai ücreti,
  • Eşit işlem borcuna aykırılıktan kaynaklanan tazminatlar,
  • Süt izni ve doğum izni gibi yasal izinlerin kullandırılmamasından kaynaklanan alacaklar,
  • İş kazalarından doğan alacaklar,
  • Maaş ve prim gibi ücretler ve bunların yasal faizleri

Elbette bu ücretlerin talep edilmesi bazı farklı usullere tabi olabilir. Bu usulleri de bir iş avukatı elbette eksiksiz olarak bilecektir.

Makaleler geri dön