Makaleler

Makaleler geri dön

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku sanayi devriminden sonra anlam kazanmaya başladı. İşçi haklarına yönelik iyileştirici hükümler, insan haklarının giderek benimsenmesinden sonra önemli bir konu olmuştur. İş ve çalışma hayatını düzenleyen kanunlara iş hukuku denilmektedir. İş hukuku çalışanı, işvereni ve devletle olan ilişkileri düzenler. Kanunla, işveren ve çalışan arasındaki hükümler belirlenir. İstanbul iş avukatı uyuşmazlığın çıkması halinde iki taraf arasında anlaşmazlık ortadan kaldırılır.

İş Hukuku Nedir?

İş, işçi, işveren arasında çıkan uyuşmazlıkları düzenleyen ve konu alan bir kanundur. İş kanunu kapsamına giren uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür. İş kanunu ülkemizde 1475 numaralı kanun olarak da bilinmektedir. İş kanunu 01. 09. 1971 tarihin de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İş ilişkisi içerisinde olan kişilerin uyması gereken kurallar bütünüdür. Beli bir çalışma karşılığında ücret alan işçi ve işveren ile olan ilişkileri düzenleyen ve uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. Çalışanlar bağımlı ve bağımsız çalışanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Bağımlı çalışanlar sadece işçiyi ele alır. Bu çalışmalar iş avukatı İstanbul tarafından takip edilir.

İş Hukukunun Önemi Nedir?

İş hukuku Türkiye de işçi ve işveren arasında ki ilişkileri düzenler. İşçi ve işveren eşit mesafede ve her iki tarafın hakları da iş hukukun da belirlenmiştir. İş hukukunun öneminden şöyle bahsedilir.

  • İş hukuku işçiye asgari ücretin altında bir ödeme yapılmasına engel olur.
  • İş hukuku işveren, işçinin sosyal güvenlik haklarını yerine getirmek zorundadır.
  • İşçi, sözleşme kapsamında belirlenmiş olan yükümlülükleri yerine getirir.
  • İş hukuku işçi fazla mesai yapmış ise işveren ücretleri ona göre belirlemelidir.

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklardan doğan işe iade, tazminat gibi davalarda hukuk birimi oldukça önemlidir. Bu alanda mutlaka işçi avukatı İstanbul avukatları gibi uzman avukatlar ile beraber çalışmak gerekir.

İş Hukukunun Özellikleri Nelerdir?

İşçiler sendika aracılığıyla yönetime katılabilirler. İş hukuku özel hukuka ait kriterleri barındırarak işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde devletin müdahalesi olduğundan karma hukuk özelliği taşımaktadır. İş hukukunda öncelik olarak işçinin kişiliğine önem verilir. Hizmet sözleşmesinde işveren ve işçi arasındaki karşılıklı sorumluluklarına dayalı ilişkiler çerçevesinde ilişkilerini yürütürler. İş hukukunda bir tereddüt yaşanması durumunda işçi lehine yorum getirilir.

İş Hukuku Kaça Ayrılır?

Resmi bir iş yerinde işçinin iş görme karşılığında aldığı ücret ve işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları çözümler. SGK ve işçi bulma kurumu gibi dernekler ve kurumlarla olan ilişkileri düzenler. İş hukuku ikiye ayrılmaktadır. İş hukuku ikiye ayrılır. Bunlar, toplu iş hukuku ve bireysel iş hukukudur. Bireysel iş hukukun işçi sayısı az olan işletmelerde işçi ve işveren arasında ki uyuşmazlıklar, işçinin davranış bozuklukları, iş görememe, sözleşmeye bağlı kalmama gibi durumlar kanunla düzenlenir.

Toplu iş hukuku, işçi sayısı fazla olan işletmelerde işçi ve işveren tarafından toplu şekilde temsil edilen sendikalarda büyük işletmelerde faaliyet gösterir. Toplu iş sözleşmelerin de çözüm yolları olarak grev, lokavt, arabuluculuk gibi konuları ele almaktadır.

İş Hukukunda İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

İşçinin sağlığını koruma borcu, her bir işçiye ayrı olarak eşit davranma borcu, işveren kadın çalışanlara doğumdan önce ve doğumdan sonra toplamda 16 hafta izin vermelidir. Yani doğum izni borcu bulunmaktadır. İşveren işçinin kullanacağı araç, gereç ve donanımı temin etme borcuna sahiptir. Bunlarla beraber en önemlisi işçinin ücretini ödeme borcuna sahiptir. İş sözleşmesinde işveren işçinin ücretini zamanında ödemek zorunluluğu vardır. İşveren, işçinin ücretini ödediğine dair ödediğini belgelendirmelidir.

Makaleler geri dön