Makaleler

Makaleler geri dön

İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı

İş hukuku, iş, işçi, işveren konularını ele alan ve aralarında ki uyuşmazlıkları düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş kanunları arasına giren uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür. Ülkemizde iş kanunu 1475 numaralı kanun olarak da bilinmektedir. İş kanunu ilk defa ülkemizde 25.08.1971 yılında kabul edilmiştir. Sonra 01.09.1971 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak ülkemizde yürürlüğe girmiştir.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku, iş ilişkisi içinde olan işçi ve işveren arasında ki uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. Belli bir iş yerinde hizmet karşılığında ücret alan işçi ve işveren arasında bağlı oldukları topluluklarla olan ilişkilerini düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. Çalışanlar nitelikleri bakımından bağımlı çalışan ve bağımsız çalışan olarak ikiye ayrılır. Bağımlı çalışanlar sadece işçiyi, haksız çıkarmalarda işe iade alınmasını ele alır ve işveren arasındaki ilişkisini düzenler. İş hukuku bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayrılır.

Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku

Bireysel iş hukuku: Küçük işletmelerde hizmet amacıyla çalışan işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenler. Ücret, ek ücret ikramiye, tazminat, işten ayrılma ve çalışma konuları gibi konuları kapsar.

Toplu iş hukuku: büyük işletmelerde işçi, işveren tarafından sendika şeklinde temsil edilen işyerlerinde uygulanır. Sendika kurma, sendika feshetme, sendika haklarını koruma gibi konuları kapsar.

İşverenin Borçları Nelerdir?

İşçinin hizmet akdinde çalışmayı yapması sonucunda işverenin hizmet akdinde belirtilen ücreti işçiye ödemesi gerekir. Bu ücret iş hukukuna göre Türk parası olarak ödenmelidir. İşveren, işçinin kullanacağı araç ve gereçleri, malzeme ve donanımları temin etme borcu vardır.

Araç, gereç donanımı bakım ve onarımı ile ilgili işlemleri araç ve gereçlerin yenilenmesi gibi sorunlar işverenin sorumluluğu altındadır. İşçinin sağlığı ve güvenliği de işverenin sorumluluğundadır. Üretim anında ve sonrasında insan sağlığını tehdit eden sorunları tespit edip gerekli önlemlerin alınması işverenin sorumluluğundadır. İşveren tüm çalışanlarına eşit davranmalıdır.

İşverenin doğum izni borcu da bulunmaktadır. Kadın işçilerin doğumdan 18 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izinleri bulunmaktadır. Sigortalı kadına ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe çocuğun yaşamasıyla birlikte doğumdan sonraki 6 ay içerisinde her ay doğum tarihinin geçerli olduğu asgari ücretin üçte biri kadarıyla emzirme yardımı verilmektedir.

İşçinin Borçları Nelerdir?

İşçinin ilk olarak çalışma borcu vardır. Hizmet akdinde ismi geçen işçinin çalışmayı yapması borcudur. Yapacağı işi işçi, işverenin izni olmadan başkasına devredemez. Hastalık, kaza, kısa süreli tutuklanma gibi durumlarında yerine işçi alınması işverenin başkasını bulma sorumluluğuna bağlıdır.

İşçinin çalışacağı iş belirtilmemişse işverenin istediği işte çalışmak zorunluluğu vardır. İşçi işini özenle yapma borcuna da sahiptir. İşyerinin başarısı için üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekir. İşçi işverene karşı sadakat borcu da vardır. İşyeriyle ilgili arz eden bilgi ve teknolojiyle ilgili söylenilmemesi gereken bilgileri deşifre etmemesi gerekir. Sonra işyeri kurallarına uyulması gerekir. Aksi durumlarda işten çıkarılma gerçekleşebilir.

İş Hukukunun Özellikleri Nelerdir?

İş hukukunda işçinin hakları gözetilir. Bunlarla ilgili ve iş hukukunun özellikleri aşağıda sıralanmıştır.

  • İşveren, çalışanının karşılığını vermesi gerekir. Hakların ihlal edilmesi durumunda iş hukukunda iş haklarını koruması gerekir.
  • İşçiler sendikalar aracılığı ile yönetime girebilirler.
  • İş hukukunda, işçinin kişiliğine öncelik verilir. Sözleşme işçi ve işveren arasındaki karşılıklı anlaşmalı olarak belirlenir.
  • İş hukuku özel hukuka tabii olduğundan ve devletin müdahalesinden dolayı da karma hukuk özelliği taşımaktadır.

İş hukukunun yukarıdakilerden farklı özellikleri de bulunuyor.

Makaleler geri dön