Makaleler

Makaleler geri dön

Miras Avukatı İstanbul

Miras hakkının kanunla güvence altına alan hukuk dalı miras hukuku olarak adlandırılır. Miras hukukunda mal paylaşımı miras sahibinin vefat etmesi üzerine ortaya çıkar. Miras hukuku kanunla doğmuş, ölüme bağlı olarak ortaya çıkmış olsa da miras hakkı ve miras payı bulunduğunda mal paylaşımı devreye girer. Miras bırakan vefat etmeden önce mülklerini ve haklarını varis sıfatı doğmadığı için miras hukukunda mal paylaşımı kapsamında dava hakkı bulunmaz.

Vasiyetnamenin Tenfizi Nedir?

Miras hukukunda yasal mirasçıların mal paylaşımı şöyle belirlenir.

  • Miras bırakan kişinin mirasçıları, kişinin altsoylarıdır. Çocukları da eşit olarak mirastan faydalanabilirler.
  • Mirasçıları bulunmayan kişinin miras hukukuna göre mirasçıları anne ve babasıdır.
  • Altsoyu, anne ve babası ve onlarında alt soyu bulunmaması durumunda miras bırakan kişinin mirası büyük anne ve büyük babalarına eşit olarak pay edilir.
  • Eğer miras bırakan kişinin eşi sağ ise miras bölüştürmede farklılık olacaktır.

Miras hukukunda mal paylaşımı sağ olan eşle diğer mirasçılar arasında paylaşılma durumunu şöyle açıklıyor.

  • Miras bırakan kişinin altsoyu ile mirasçı olursa mirastan dörtte birini alır,
  • Miras bırakanın anne ve babasıyla mirasa ortak olursa o zaman miras hukukuna göre mirasın yarısını alır.
  • Miras bırakan kişinin mirasa büyük anne ve büyük babaları ve çocukları da mirastan mal talep etmişlerse eş mirasın dörtte üçünü alır.

Bu sayılanlardan hiçbir varis yoksa mirasın tamamı eşe kalır. Bu tür varisler arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda arabulucu olarak miras avukatı devreye girebilir.

Miras Hukukunda Tenkis Davası Nedir Ve Hangi Durumlarda Açılır?

Miras bırakan kişinin vasiyetnamesinde veya sağlığında mirasın başkasına devredilmesine izin verilmemesine saklı pay denir. Miras hukuku mal paylaşımına göre belirlenmiş pay oranları ihlal edildiğinde mirasçı tenkis davasıyla saklı payını talep edebilir. Mal paylaşımında miras oranları belirlenmiştir.

Miras hukukuna göre altsoy yasal miras payının yarısını alır. Anne ve babada miras payının dörtte birini alır. Miras hukukuna göre kardeşlerin her biri mirasın sekizde birini alır. Fakat sağ olan eş varsa altsoy, anne, baba gibi zümreyle mirasa dâhil ise de mirasın tamamını eş alır. Mirasın dörtte birini eş alır. Dörtte üçü ise miras hukukuna göre çocukları arasında eşit bir şekilde paylaşılır. Bu tür miras olaylarında uyuşmazlık durumunda miras hukuku avukatı aracılığı ile dava açılabilir.

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Yasal mirasçılar kimdir? Sorusu çok merak edilen konuların başında gelir. Yasal mirasçılar eş, çocuklar, altsoy, onlarında altsoyları, anne, baba, büyükanne, büyükbaba altsoyları evlilik dışı çocuklar, evlatlık gibi kişiler mirasa dâhil olan kişilerdir. Yasal mirasçılar kan hısımlığına dayanarak olan kan hısımlığıdır. Evlilik dışı hısımları mirasçılığı, evlatlık olanların mirasçılığı, sağ kalan işin mirasçılığı, devletin mirasçılığı ve saklı pay olanları mirasçılığı altı başlıkta toplanılır.

Mirasın Reddi

Mirası kabul etmeyen mirasçının mirası reddetme hakkına sahiptir. Mirasın reddi mirası bırakan kişinin son yerleşim yeri olan sulh mahkemesine yapılır. Mirası, mirasçı üç ay içerinde reddedebilir. Yasal mirasçılar için süre ölüm olduğunda mirasın kendine kalındığı öğrenildiği an başlar. Vasiyetname ile kalan mirasın süresi tasarrufun kendisine bildirmesiyle başlar. Süre içerisinde mirası reddetmeyen kişi mirası kabul etmiş sayılır. Mirasın reddi ölüm anından itibaren başlar.

Mirasçılar Miras Bırakanın Borçlarından Sorumlu Mudurlar?

Miras bırakan kişinin borcu var ise miras bırakan kişinin alacaklıları dilediği kişiye giderek borcunun tamamını isteyebilir. Borcu ödeyen mirasçıda diğer mirasçılara rücu edebileceklerdir. Borcu ödeyen kişi borcu ödediğini ispatlayarak mirastan ödediği tutar kadar fazla pay alabilir. Veya ödediği tutarı diğer mirasçılara eşit şekilde bölerek tahsis edebilir. Kalan borçların ödenmesi konusunda mirasçılar arasında çıkabilecek çatışmalarda en iyi miras avukatı konumunda olan tecrübeli bir avukat gerekir.

 

Makaleler geri dön