Makaleler

Makaleler geri dön

Miras Davası Avukatı

Miras Davası Avukatı

 Türk hukukunda birkaç istisna haricinde avukatla temsil zorunluluğu yoktur. Ancak dava ya da hukuki işlem her ne olursa olsun avukatla temsil edilmek, olası hak kayıplarının da önüne geçecektir. Bunun yanı sıra avukatla temsil edilen kimsenin davalarda ya da hukuki işlemlerin gerçekleştiği yerlerde pek çok zaman bulunmasına gerek olmayacaktır. Zira miras hukuku ve diğer alanlarda uzman olan bir avukat vekil sıfatıyla müvekkilini layıkıyla temsil edecek, kendisi hakkında pek çok işlemi gerçekleştirebilecektir.

 Hak Kaybı Yaşamamak İçin Avukattan Yardım Alınmalı

 Miras hukuku, haksızlıkların ve yanılgıların en çok yaşandığı alanlardan bir tanesidir. Özellikle davanın konusunu oluşturan mal varlığı yüklü miktarda ise bu durum çok daha ciddi bir hal alacaktır. Mirasçılar arasında herhangi bir anlaşmazlık olmasa dahi yanlış hesaplamalar ya da paylaşımlarla ilgili bazı kuralların bilinmemesi hem kısa hem de uzun vadede bazı sorunlara yol açabilir. Bu durum hem sonrasında zaman kaybına yol açacak hem de hayli zorlayıcı ve masraflı olacaktır. Bu nedenle de bir avukattan destek alarak garantici olmakta yarar vardır.

 Tenkis Davalarında En İyi Şekilde Temsil Edilin

 Miras hukukunun olmazsa olmaz unsurlarından bir tanesi de tenkis denilen kavramdır. Tenkis davalarının konusu miras bırakanın saklı payını aşmasıdır. Saklı pay, miras bırakanın üzerinde tasarruf etmesi mümkün olmayan kısmıdır. Ancak ne var ki bazı durumlarda miras bırakan kasten ya da bilmeden bu saklı pay nisabını aşabilir. Durum böyle olunca da aşılan kısmın geri alınabilmesi için tenkis davası açılması gerekir. Tenkis davasında da bir avukattan yararlanılması pratikte bir zorunluluktur. Zira miras hukukunun son derece teknik bir dal olması ve ayrıntılarının hayli fazla olması bunu adeta mecbur kılar.

 Veraset İlamı Nedir ve Nasıl Alınır?

 Veraset ilamı, mirasçılık belgesi olarak da ifade edilebilir. Yasal bir düzenlemeden kaynaklanmakla beraber, ilam da mahkeme kararı manasına gelmektedir. Veraset ilamı, ölen ve bu sayede miras üzerinde hak sahibi olan kimsenin bu hakkını ispat etmesini sağlayan belgedir. Bunun yanı sıra unutulmaması gerekir ki miras bırakan kimsenin ölüm tarihi 1990 ve sonrası ise veraset ilamı talebinin UYAP üzerinden yapılması gerekmektedir. Elbette avukatlar bu prosedürü çok iyi bilecek ve müvekkillerini de detaylı olarak aydınlatacaktır. Başvuruların ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde belge çıkarılmaktadır.

 Mirasın Reddi Müessesesi

 Bazı durumlarda miras çeşitli sebeplerden dolayı reddedilebilir. Eğer yasal süresi olan 3 ay içerisinde miras reddedilmemiş olursa bu mirasın kabul edildiği manasına gelir. Bu süre hak düşürücü olduğundan; 3 ay içerisinde miras reddedilmemiş olursa geri döndürülmesi de mümkün olamaz. Mirasın reddi için öngörülmüş olan bu sürecin yalnızca tek bir istisnası mevcuttur. O da terekenin yani miras bırakandan kalmış olan malvarlığı değerlerinin borca batık olması durumudur. Bu son halde mirasçılar mirası kabul ettiklerini ayrıca beyan etmez iseler mirası reddetmiş sayılırlar. Bir defa daha ifade etmek gerekir ki, bu kurala tabi olan süreler hak düşürücü olduğundan ötürü sürelerin kaçırılması durumunda herhangi bir hak iddia edilmesi de mümkün olamayacaktır.

 Avukatla Temsil Edilmenin Avantajları Nelerdir?

 Bir avukattan hukuki yardım almak hak kaybı yaşamamak adına yapılabilecek en mantıklı şeydir. Avukatla temsil edilmek şu gibi ayrıcalıklar sunacaktır;

 *Hukuki işlemlerin tamamında hazır bulunmak gerekmez,

 *Dolandırılma ve kandırılma gibi durumlarla karşı karşıya kalma riski yoktur,

 *Detaylı ve teknik konularda hata yapılmadığından emin olunur,

 *Süreç sonuna kadar eksiksiz takip edilir  Bu nedenle son pişmanlık durumunu yaşamamak adına bir avukattan destek almak hiçbir zaman ihmal edilmemelidir

Makaleler geri dön