Makaleler

Makaleler geri dön

Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku Avukatı

Miras davası miras sahibinin ölmesinin ardından mirasçılarına kalan malların belli koşullar çerçevesinde paylaştırma davasıdır. Bir kişi ölmeden önce mallarının bölünmesine ilişkin resmi bir vasiyet bırakmadıysa mirasçılar hukuki yollarla haklarını aramalıdırlar.

Miras Hukuku Nedir?

Kişilerin ölümlerinden sonra kalan mallarının mirasçılara veya farklı kişilere, kurumlara nasıl pay edileceğini borçlarının nasıl ve kimler tarafından ödeneceğini konu alan bir hukuk dalıdır. Kişinin ölümü ve gaiplik durumunda kişinin mal varlığının düzenlenmesi gibi konular miras hukuku alanına girmektedir. Miras hukuku davaları geniş olmasından dolayı uzun bir süreç gerekmektedir. Miras hukuku alanlarındaki sorunların çözümü için görev yapan ünlü miras avukatları bulunmaktadır. Sıklıkla karşı karşıya kalınan miras hukukunun farklı özelliği bulunmaktadır. Miras hukuku davalarının bazı nedenleri vardır.

Bunlar;

  • Mirasta saklı pay
  • Tenkis davası
  • Mirasın reddi
  • Mirastan mal kaçırma
  • Mirastan mal paylaşımı
  • Vasiyetnamenin iptal edilmesi

Bu sorunların çözülmesi için mahkemeler bulunmaktadır. Miras hukuku alanında iki tür yasal mirasçı vardır. Bu mirasçılar yasal mirasçı ve atanmış mirasçı şeklinde ifade edilir. Miras hukuku alanında sıkça karşılaşılan tereke, kişilere bağlı olmayan ve mirasçılara verilen mal varlığı olarak ifade edilir. Mirasçılar miras bırakanın iradesiyle belirlenir.

Miras Hukukunda Mal Paylaşımı

Hukuk alanında önemli olan mal paylaşımı, miras hukukuyla ilgilidir. Bir kişinin ölümüne bağlı gaip kalması durumunda ortaya çıkacak olan mirasın paylaşımında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Miras bırakan kişi tarafından hazırlanmış plan bir vasiyetname olması durumunda belirtilen hususlar dikkate alınır. Kişi hayattayken hazırlanmış olan vasiyetname kişilerin miras paylaşımında çeşitli hususlara dikkat edilerek yapılır.

Mal varlığının dağıtılmasında ki en önemli nokta eşlerin hayatta olup olmamasıdır. Eşin hayatta olmasıyla mal varlığın 4 de 1’i eşlere verilir. Kalan kısım ise çocukları arasında eşit bir şekilde paylaştırılır. Geride kalan eşin isteği üzerine anne ve baba ile birlikte mirasçı olmak mümkündür. Bu durumda yarı mirasçı eş iken diğer mirasçıda anne ve babadır. Bu durum da miras avukatı mal paylaşımı konusunda detaylı bilgi verip dava açabilir.

Vasiyetname Olmadan Mal Paylaşımı

Bir kişinin hayatını belli sebeplerden dolayı kaybetmesi, gaip kalması durumunda mal varlığının kanuni mirasçıları arasında dağıtılması durumun da miras hukuku davası açılır. Hukuk alanında en önemli sorulardan biri miras hukukunda vasiyetname olmadan mal paylaşımının olmasıdır. Bu durumda mal paylaşımı, birinci dereceden olan eş ve çocuklar arasında paylaşılır. Miras bırakan kişinin eşi ve çocukları hayatta ise diğer kişiler mirastan faydalanamazlar. Aynı zamanda miras bırakan kişinin anne ve babası da mirastan hak talebinde bulunabilirler. Mirasın mahkemeye taşınması durumunda miras hukukunda en iyi avukat ile süreç hızlandırılabilir.

Mirastan Pay Alabilecek Kişiler

Miras hukuku dalının önemli noktalarından biride mirasın dağıtımıdır. Zümre denilen sistem sayesinde mirastan alacak kişiler belirleniyor. En fazla 3. Zümreye kadar olan kişiler mirasçı olarak nitelendirilerek mirasa konu olan mallardan hisse alma hakkına sahip olurlar. Birinci zümre mirası bırakan kişinin soyunu oluşturur. Bunlara eş, çocuk ve torunlar örnek olarak gösterilebilir. 2. Zümre anne, baba, kardeş ve yeğenleri kapsıyor.

2. Zümrenin mirastan faydalanabilmesi için 1. Zümreyi oluşturan kişilerin tamamının hayatta olmaması gerekiyor. 3. Zümre ise dayı, amca ve hala gibi akrabaları kapsıyor. 1. Ve 2. Zümreden hayatta kalan kişiler olmaması durumunda miras 3. Zümredeki kişilere intikal eder. Mirası bırakan kişinin vasiyeti üzerine bu akrabaların dışında kişilerde mirastan pay alabilir. Miras konusunda anlaşmazlık olması durumunda mirasçılar miras davası açma hakkına sahiptirler.

Reddi Miras

Mirasa konu olan malların veya borçların çeşitli sebeplerden dolayı mirasçıları tarafından reddedilmesi durumuna reddi miras denir. Söz konusu miras 3 ay içerisinde müracaat edilerek reddedilebilir.

Makaleler geri dön