Makaleler

Makaleler geri dön

Pendik Boşanma Avukatı

Aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanır. Medeni kanunun bir alt dalıdır. Bu zaman içerisinde işinde uzman kişilerden yardım alınması gerekir. boşanma, velayet, mal paylaşımı gibi davalara giren avukatlara verilen isim boşanma avukatıdır. Boşanma davası süreci evli çiftler için çok zor bir süreçtir.

Türkiye mevzuatında boşanma adı verilen bir kavram yoktur. Aile mahkemelerinde görülen boşanma davalarında davacı ve davalı vekillere boşanma avukatı denildiğinden bu tabir kullanılmaktadır. Boşanacak çiftleri işinde iyi bir avukatın dinleyip boşanma sebeplerini dinlemesi gerekir. Hukuk sistemine göre her boşanmanın bir sebebi vardır. Sebepsiz açılan bir boşanma davası reddedilir.

Boşanma Avukatı Dava Sürecinde Hazırlığını Nasıl Yapar?

Pendik avukat Boşanma için boşanma nedenini araştırıp ve tarafları dinleyerek boşanma davası açılıp açılmaması gerektiğine karar verir. Belirtilen durumlarda boşanma davası açılır;

  • Eşlerden birinin aldatması durumunda boşanma davası açılır.
  • Eşlerden biri ailesine, kendine ve haysiyetine yakışır bir hayat sürmüyorsa boşanma davası açılır.
  • Eşlerden biri akıl hastasıysa bu sebepten dolayı da boşanma davası açılır.
  • Yaşadıkları, ortak paylaştıkları evi terk etmesi gibi durumlarda boşanma davası açılır.
  • Eşinin hayatını kast etmesi durumunda da boşanma davası açılır.

Arabuluculuk Yoluna Başvurabilir mi?

Boşanma avukatları mal paylaşımında veya uyuşmazlıklarda dava açmadan önce taraflar arasında çözüm yoluna gidebilir. Tarafları bir araya getirerek iki taraf arasında iletişim kurarak birbirleriyle barışmalarını uzlaşmalarını sağlayabilirler. Boşanma avukatları müvekkillerinin haklarını savunmakla mükelleftirler.

Boşanma davası ister anlaşmalı ister çekişmeli olsun arabuluculukla sonuçlanmaz. Çocukların velayeti, tazminat gibi konularda arabuluculukla çözümlenecek konular değildir. Boşanma davasında ayrı bir dava açılarak dava sonuçlandıktan sonra en önemli hukuki uyuşmazlık mal paylaşımıdır. Mal paylaşımı için açılan davada iki tarafın anlaşması için arabulucuya başvurulur.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma nedenleri araştırıldıktan tespit edildikten sonra dava dilekçi hazırlanılır. Boşanma dışında müvekkilinin taleplerini avukat detaylı bir şekilde görüşmelidir. Boşanmak isteyen kişiye boşanma avukatı şu soruları sorar;

  • Nafaka talebi olup olmadığı,
  • Maddi ve manevi tazminat talebi isteği var mı?
  • Velayet hakkı isteyip istemediği sorulur.
  • Müvekkil dinlendikten sonra boşanma işlemi gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Avukatların Rolü

Anlaşmalı boşanma nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı gibi konular üzerinde tam anlaşma sağlandığı zaman gerçekleşen bir boşanma şeklidir. Çekişmeli boşanmanın aksine ilk celsede boşanma işlemi gerçekleşir.

Boşanmaya karar verdikten sonra boşanma protokolü doldurularak bir dilekçeyle beraber asliye hukuk mahkemelerine başvuru yapılır. Başvuruyu inceleyen mahkeme heyeti en kısa tarihe gün vererek boşanma sürecini başlatırlar. Boşanmak isteyen çiftin herhangi bir anlaşmazlığı olmadığı için boşanma hemen gerçekleşir. Burada Pendik hukuk bürosu avukatının rolü sürecin daha hızlı yürümesini sağlamaktır.

Boşanma Mahkemesinde Temyiz Başvurusu

Çekişmeli boşanmalarda tarafların anlaşma sağlayamadığı konularda mahkeme kararları esas alınır bu kararları da yerinde bulmayan taraflar davayı temyiz başvurusu ile bir üst mahkemeye taşıyabilir. Bunun için Pendik en iyi avukat aracılığı ile mahkeme açılması önemlidir.

Makaleler geri dön