Makaleler

Makaleler geri dön

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI VE DNA TESPİTİ

KOCA TARAFINDAN AÇILAN SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK m286 f.1 )


Kural olarak soybağının reddini isteme hakkı kocaya tanınmıştır.Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir.Koca tarafından  açılan soybağının reddi davası “Karımın doğurduğu çocuğun babası ben değilim” davasıdır.Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır.

Ana ile çocuk arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan soybağının reddi davası sadece anaya karşı dava açılamaz.Koca tarafından açılacak olan soybağının reddi davasında ana ve çocuğa aynı vekil temsil edemez.Çocuk adına kayyım atanmalıdır.Küçüğün temsili için kayyım tayin ettirilmesi davacıya ait değil mahkemeye ait yükümlülüktür.

Koca, davayı,doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde açmak zorundadır.Gecikmede haklı bir sebep var ise bu süre geçtikten sonra da dava açılır.DNA araştırılması yaptırılır, alınacak rapor ile karar verilir.


REŞİT ÇOCUĞUN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK m286 f.II, 289 f.II)

Soybağının reddi davasını reşit olan çocuk da açabilir.Ana ile babalığı karine olarak kabul edilen kişiye karşı açılabilir.Babalığı karine olarak kabul edilen kişi ölmüşse dava mirasçılarına karşı yürütülür.Soybağına ilişkin davalarda DNA testi yaptırılıp alınacak rapor ile toplanan deliller ile birlikte toplanıp karara bağlanır.

Evlilik dışı doğum nedeniyle anne kızlık hanesinde nüfusa kayıtlı olan çocuğun baba ismi olarak yazılan kişi ile çocuk arasında soybağı ilişkisi kurulmuş sayılamaz.


REŞİT OLMAYAN ÇOCUĞUN /KAYYIMIN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK m286 f.II,291f.II)

Davayı çocuk adına, kayyım açar.DNA testi ile dava sonuçlanır.Vekaletname, ergin olmayan çocuğu temsilen kayyım tarafından düzenlenmiş bir vekaletname olmalıdır.


GENETİK BABANIN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK m291 f.1)

Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli ayırt etme gücünü kaybetmesi hallerinde baba olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve kocanın ölümünü, sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya  hakkında gaiplik kararı alındığını öğrenmelerinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını açabilir.

Genetik baba tarafından açılacak soybağının reddi davasında husumet ana ve çocuğun yanı sıra kocaya/kütük babasına da yöneltilmelidir.Ana, çocuk ve koca/kütük babası arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır.Adı geçenler sağ değil ise dava mirasçılarına karşı açılır.


SOYBAĞININ REDDİ SEBEBİYLE  NAFAKANIN GERİ İSTENİLMESİ DAVASI

Soybağının reddine ilişkin kararın sonuçları geçmişe etkilidir.Soybağının reddine ilişkin kararın sonuçlarından biri de çocuk için ödenmiş nafakalara ilişkindir.Geçmişe etkili olarak çocuk için ödenen iştirak nafakasını soybağını reddeden erkek geri alabilir.Boşanmadan sonra düzenli olarak ödenen nafakaların iadesi için dava açılır.Ödenen iştirak nafakası soybağının reddi davasında sonrasında istenebilir.

HAK KAYBINA UĞRAMAMAK İÇİN OFİSİMİZİ ARAYIP HUKUKİ DANIŞMANLIK ALABİLİRSİNİZ.

Makaleler geri dön