Makaleler

Makaleler geri dön

Tazminat Davası Açma

Tazminat Davası Açma

Hukuka aykırı olarak gerçekleşen eylemler, insanlara maddi veya manevi zararlar verebilir. Bu zararlar maddi olarak ortaya çıkarsa maddi tazminat davası açılarak tahsil edilebileceği gibi bu zararlar manevi olarak ortaya çıkarsa o zaman da manevi tazminat davaları açılarak bu zararlar tahsil edilir. Her iki türlü zarar yaşanmışsa o zaman da maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Maddi Tazminat Davası Nedir? 

Maddi tazminat davası, hukuka aykırı olarak gerçekleşen bir eylem veya işlem nedeniyle malvarlığında meydana gelen eksilme yani diğer anlamıyla maddi zararların giderilmesi için açılan dava türüne denir.

Manevi Tazminat Davası Nedir?

Manevi Tazminat Davası, hukuka aykırı olarak gerçekleşen bir eylem veya işlem nedeniyle kişi de üzüntü, keder ve yıpranma gibi nedenlerin yol açtığı zararların giderilmesi için açılan dava türüne denir.

Maddi ve manevi tazminat davaları beraber olarak açılabileceği gibi maddi ve manevi ayrı olarak ta açılabilir. Ayrıca, ticari nitelik taşımayan tüm tazminat davaları tazminat miktarına bakılmadan asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

İdarenin yanı devletin işlem ve eylemleri nedeniyle zarara uğrayanların açtığı tazminat davalarına tam yargı davası denirken, tam yargı görevine bakma görevi de idari yargı yerleri olan vergi mahkemeleri veya idare mahkemeleri tarafından yerine getirilir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Hangi Nedenlerle Açılabilir?

Maddi ve manevi tazminat davaları, herhangi bir nedenle uğranılmış olan haksız bir maddi ve manevi zararı gidermek amacıyla açılır. Bu tür davalar, genelde haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık nedenlerine bağlı olarak açılabilmesine rağmen, birbirinden farklı birçok hukuki gerekçeye de dayalı olarak açılabilir.

En Çok Açılan Tazminat Davaları Hangileridir?

Genel olarak en çok açılan tazminat davaları şunlardır:

  • İş kazasından kaynaklana maddi ve manevi tazminat davaları
  • Otomobil ile veya başka araçlarla ya da yaya olarak yaşanan trafik kazası nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Sözleşme ihlali nedeniyle açılan maddi ve manevi davaları
  • Suç işlenmesi nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Tıbbi malpraktis yani doktor hatası nedeniyle açılan tazminat davaları
  • Yazılı, görsel medya ve sosyal medya gibi platformlardan kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan tazminat davaları
  • Telif haklarının ihlali nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Boşanma aşamasında maddi ve manevi tazminat davaları

Bu tür davalar maddi ve manevi dava açılabilecek türlerdir.

Tazminat Davası Açma Süresi ve Zaman Aşımı Ne Kadardır?

Maddi ve Manevi Tazminat Davası açma süreleri tazminatın süresine göre değişir. Tazminat davası hangi hukuki nedene dayanıyorsa, tazminat davası açma süresi de ona göre belirlenir. Tazminat davalarında zamanaşımı açılan davanın konusuna göre farklılık gösterir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Maddi ve manevi davalarına sebep teşkil eden konular ne olursa olsun, fiil veya işleme muhatap olan kişi bu davaları açabilir.

Tazminat nedeni, hukuka aykırı olarak işlenen fiil nedeniyle kişinin ölümü ise ölenin yakınları maddi tazminat davası açabiliyor. Ayrıca bu yakınlar, ölümden üzüntü duyma, ölenin yakınlarına destekte bulunduğu gibi konuların ispat edilmesi halinde manevi tazminat davası da açılabilir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Maddi ve manevi tazminat davaları, ölüm, yaralanma ya da başka maddi zarara neden olan eylem ve işlemlerini savcılığa şikayet dilekçesi verilmesiyle gerçek veya tüzel kişilere karşı açılabilir.

Haksız fiillerde ise haksız fiil kim tarafından işlenmişse, tazminat davası da o kişiye karşı açılır. Ancak, haksız fiili birlikte işleyen başka kişilere de açılabilir.

Doktor tarafından yapılan doktor hatası nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davaları, hata yapan doktora ve çalıştığı hastaneye veya sağlık kuruluşuna açılabilir. Hatayı yapan doktor Sağlık Bakanlığında çalışan bir doktor ise bakanlığa karşı, bir üniversite veya vakıf hastanesinde çalışıyorsa ilgili vakfa veya üniversiteye tazminat davası açılabilir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Nerede Açılır?

Maddi ve manevi tazminat davaları, asliye hukuk mahkemelerine, davalının ikametgâhında veya tüzel kişi ise merkezin bulunduğu yerde açılır.

Makaleler geri dön