Makaleler

Makaleler geri dön

Tenkis Davası Dilekçesi

 

Kanunumuzun yasal mirasçıların haklarını korumak maksadıyla çıkardığı, miras bırakanın, yasal mirasçıların haklarını ihlal ettiği taktirde devreye girdiği dava sürecine tenkis davası denmektedir. Miras bırakan kişinin mal varlığının devredilmesi talebi ya da yapılmasını istediği bağışlar, yasal mirasçıların miras haklarını tehlikeye sokmuş olabilir. Bu gibi durumlarda, miras hakkına sahip kişiler, haklarını gözetmek ve hak ihlalini önlemek maksadıyla miras tenkis davası açabilirler.

Saklı Paylı Mirasçılar

Yasal olarak miras hakkına sahip olup, miras bırakanın vasiyetiyle mirastan uzaklaştırılan kişiler, saklı paylı mirasçı olarak nitelendirilirler. Bırakılan mirasın bir kısmı ise saklı pay olarak adlandırılır. Saklı pay, mirası bırakan kişinin vasiyetiyle dahi bir başkasına devredilmez. Kanunlar, kişilerin miras haklarını bu ölçüde korumaktadır. Aksi bir durumla karşılaşıldığında, örneğin, miras verenin mal varlığını oğullarına bırakması durumunda, saklı paylı mirasçı olan kızları, saklı paylarının tenkisini almak amacıyla saklı pay davası açabilirler.

Dava Dilekçesi

Tenkis dava dilekçesi yazılmadan evvel, dikkate alınması gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle, dilekçenin başlığına ‘asliye hukuk mahkemesi hakimliğine’ ifadesi yazılmalıdır. Dilekçenin sol üst kısmında, alt alta olacak şekilde, davacı ve davalı isimleri yazılıp, konu olarak ‘tenkis isteminden ibarettir’ ifadesi yer almalıdır. Dilekçenin geri kalanında ise dört ana başlıkta açıklamalar, hukuki nedenler, hukuki deliller, sonuç ve istem yer almalıdır. Son olarak ise, dilekçenin sağ alt köşesine, davacının adı ve soyadı ile imzası yer alıp dilekçe tamamlanmalıdır.

 

Makaleler geri dön