Makaleler

Makaleler geri dön

Üsküdar Hukuk Büroları

Hukuki yardım bir gün herkese lazım olabilir. Hem hak kaybı yaşamamak hem de bir insanın haklarının neler olduğunu eksiksiz bilebilmek adına hukuki yardım muhakkak bir profesyonel tarafından verilmelidir. Bu profesyonel de şüphe yok ki avukatlardan başkası değildir. Avukat, müvekkili ile güven ilişkisi içerisinde ve dürüstlükten asla taviz vermeden bildiklerini dosdoğru aktaracak; müvekkilinin durumu hakkında tahminlerini de içerecek şekilde çıkarımlarda bulunacaktır. Aynı zamanda davalar başta olmak üzere müvekkili adına hemen her türlü hukuki işlemi bağımsız olarak gerçekleştirebilecektir.

Bir Avukat Her Davaya Bakabilir mi?

Avukatlık mesleğinde hekimlerde olduğu gibi resmi bir uzmanlaşma söz konusu değildir. Bu nedenle bir avukat pek tabii bir boşanma davasına bakarken başka bir dosyası ceza davasına ilişkin olabilir. Ancak pek çok avukat başta mesleki deneyim olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı hukukun bazı alanlarına dair davalara bakmaktan imtina edebilirler. Bu durumda gayrı resmi de olsa bir uzmanlaşma olduğundan söz edilebilir. Üsküdar en iyi avukatları da iyi oldukları alanlarda ün yapmış olmakla beraber, bahse konu alandan konu açıldığı zaman akla kendileri gelecektir.

Avukatın Müvekkilini Aydınlatma Yükümlülüğü

Bir avukatın her şeyden önce müvekkilini aydınlatma yükümlülüğü vardır. Avukat, davanın konusu ve gidişatı hakkında müvekkiline gereken bilgileri anladığı dilden verecektir. Aynı zamanda avukat davayı kazanmak adına hiçbir işlemi de ihmal etmemelidir. Örnek vermek gerekirse ilk derecede karara çıkmış olan bir dosyanın yüksek mahkemeye taşınması ya da bilirkişi raporundaki hatalara süresi içerisinde itiraz edilmesi, tanık ve delil listelerinin bildirilmesi gibi işlemler avukat tarafından yerine getirilmelidir.

Güncel Değişiklikler İhmal Edilmemeli

Yürürlükteki hukuk çok sık değişmektedir. Kanunlarda olduğu gibi yönetmelikler ve benzeri düzenleyici işlemlerde de çok sık değişiklik olmaktadır. Bu değişiklikler, alanında uzman bir avukat tarafından günü gününe takip edilmelidir. Değişikliklerden haberi olmayan bir avukat her an müvekkilinin hak kaybı yaşamasına neden olabilir ve bu kayıp geri döndürülemeyebilir. Üsküdar avukat mesleğini icra edenler de değişiklikleri yakından takip ederek sorumlu oldukları davalar ve icra takiplerinde buna uygun davranmak durumundadır. Zira zaman zaman en ufak bir değişiklik dahi dava ya da söz konusu işleme dair gidişatı bütünüyle değiştirebilmektedir.

Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü

Bir avukatta bulunması gereken olmazsa olmaz bir diğer özellik ise sır saklama yükümlülüğü olarak ifade edilmelidir. Öyle ki bir avukatın bürosunda çalışan stajyerlerden sekretere ve hatta aşçıya kadar herkes bu yükümlülük altındadır. Meslek son bulsa dahi bu yükümlülük hayat boyu devam edecektir. Hatta sırf edindikleri bu sırlardan dolayı; koşulsuz şartsız tanıklıktan çekinme hakkı tanınan tek meslek grubu avukatlardır. Avukat ile müvekkili arasındaki ilişki güvene dayalı olduğundan ötürü de bu sır saklama yükümlülüğü asla göz ardı edilmemelidir. Altunizade hukuk bürosu avukatları da bu sorumluluğun bilincinde olarak çalışacak, müvekkilleri hakkındaki özel bilgileri daima özenle muhafaza edeceklerdir.

Özetle Bir Avukatta Hangi Özellikler Bulunmalıdır?

Kendisine ve mesleğine saygısı olan bir avukat bazı hususlara özel hayatında dahi dikkat edecektir.

Bunlar şu şekilde özetlenebilir;

  • Sır saklama yükümlülüğüne eksiksiz riayet etmesi,
  • Güncel değişikliklerden daima haberdar olması,
  • Müvekkilini anlayabileceği bir dilden aydınlatması,
  • Yapması gereken işlemleri süresinde gerçekleştirmesi,
  • Müvekkili lehine olacak tüm hukuki prosedürü uygulaması ve uygulatması

Elbette avukatlık çok kadim bir meslek olduğundan ötürü bu meslek grubunda bulunması gereken özellikler sadece bunlarla da sınırlandırılamaz. Bunun haricinde daha pek çok özellik bu başlık altında ifade edilebilir.

Makaleler geri dön