Makaleler

Makaleler geri dön

   YURT DIŞINDA BOŞANMANIN TANINMASI VE TENFİZİ DAVASI

 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız başta Almanya, Hollanda, İsviçre, Avusturya, İngiltere, Fransa, Belçika gibi  yabancı mahkemelerde boşanan vatandaşlarımız, Türkiye’de mutlaka yurtdışında boşanmalarının tanınması ve tenfizini istemeleri gerekir.Aksi takdirde Türk nüfus kayıtlarında halen evli görünürler ve taraflar birbirlerine mirasçı olmaya devam ederler.İleride sıkıntı yaşamamak için Yabancı mahkemelerde kesinleşmiş olan boşanma kararlarının Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemeleri tarafından tanıma ve tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.

GÖREVLİ MAHKEME :Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi davalarında aile mahkemesi görevlidir.

GEREKLİ BELGELER:

1-Dava açılırken mutlaka Yabancı mahkeme kararının kesinleşmiş olması

2-Usulen onanmış  boşanma kararının aslı veya  apostil şerhi

3-Yabancı boşanma kararının Türkçe’ye çevrilerek yeminli noterden onaylı tercümesi dava dosyasına eklenmesi zorunludur.

Dava dilekçesine bu belgeler eklenmemişse, dava sırasında mahkeme süre vererek, bu eksikliğin tamamlanmış olması gerekir.

Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tanınması yapılmaması halinde eşler halen evli gibi kabul edilir ve  birbirlerinden mirasçı olmaya devam ederler.Ayrıca, tazminat ve nafakaya ilişkin karar var ise icra edilebilir olması için de tenfiz kararının olması gerekmektedir.

Yabancı ilamın o ülke kanunlarına göre kesinleşmiş olması tanıma davasının kabulü için yeterlidir.

 

Makaleler geri dön