Makaleler

Makaleler geri dön

Boşanma Avukatı

Türk Medeni Kanunu boşanma sebebini ikiye ayırmıştır. Özel ve genel sebepler. Genel anlamda boşanma sebebi halk arasında şiddetli geçimsizlik adı verilen birlikteliğin sarsılması ve evliliğin sürdürülememesi olarak adlandırılır. Özel sebepler ise aldatma, eşinin hayatına kast, onur kırıcı ifadeler, kötü davranış, yüz kızartıcı veya onur kırıcı suç işleme gibi davranışlardır. Bunların dışında akıl sağlığı nedeniyle boşanma da sayabiliriz. Boşanma davası açılabilmesi için kanunda belirtilen sebeplerden birine dayanarak başvuru yapılması gerekiyor.

Boşanma Davasının Çeşitleri

Ülkemizde boşanma davası çeşitleri aşağıdaki gibidir;

  • Anlaşmalı boşanma
  • Çekişmeli boşanma

Anlaşmalı boşanma çiftin her konuda anlaşması üzerine mahkemeye başvurarak tek celsede boşanma sağlanan davasıdır. Anlaşmalı boşanmada taraflar tüm konularda anlaşma sağladıklarını bir belge üzerinde belirterek imzalarlar. Çekişmeli davada ise nafaka, boşanma isteği, tazminat ve nafaka gibi konuların birinde veya birkaçında oluşan anlaşmazlıklarda müracaat edilen yöntemdir. Anlaşmalı boşanmanın aksine süreç çok uzun sürmektedir.

Boşanma Davasına Bakan Mahkemeler

Boşanma davalarına bakmakla görevli mahkeme aile mahkemesi olarak bilinir. Aile mahkemesinin olmadığı illerde ve ilçelerde aile mahkemesi adına asliye hukuk mahkemesi boşanma davalarını yürütür. Boşanma davalarında çiftin yaşadığı yere ait aile mahkemesi yetkilidir.

Boşanma Davasında Davanın Açılması

Eşler anlaşmalı boşanma durumunda boşanma dilekçesi ile birlikte boşanma protokolü hazırlanarak sunulmalıdır. Genel anlamda Boşanma talep edilecek şekilde bir dava dilekçesi düzenlenerek mahkemeye başvuru yapılır.

Boşanma Davasında Mahkeme Masrafları

Boşanma davasında diğer davalarda olduğu gibi dava dilekçesi ile birlikte mahkeme harcının da ödenmesi gerekiyor. Mahkeme harcı dışında posta gideri ve varsa Beykoz boşanma avukatı masrafı gibi giderler bulunur. Bu giderler için gider avansı da yatırılabilir.

Çekişmeli Boşanma İle Anlaşmalı Boşanma Arasındaki Farklar

Çekişmeli boşanma davalarında taraflardan birinin boşanma isteğinin olmadığı veya nafaka, tazminat, velayet ve mal bölümü gibi durumların birinde oluşan anlaşmazlık durumlarında açılıyor. Çekişmeli davalarda mahkeme uzun süre devam ederken anlaşmalı boşanma davalarında mahkeme tek celsede boşanma işlemini gerçekleştirir.

Boşanma Davalarında Boşanma Süresi

Her dava kendi içinde ve mahkeme yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Delillerin toplanması, şahitlerin dinlenmesi ve tebligat süreleri gibi değişken süreler bulunur. Fakat boşanma davalarında ortalama süre anlaşmalı mahkemelerde 1 hafta sürerken çekişmeli boşanma mahkemelerde ortalama 1,5 yıl sürebiliyor. Anlaşmalı boşanma avukatı tecrübesiyle bu süreyi indirebilir. Bu süreçte tarafların iddialarını kanıtlamaları gerekiyor. Boşanma davasında davayı açan tarafa karşı dava da açılabilir.

Ekonomik Durum Araştırması

Boşanma davasında mahkeme emniyet müdürlüğünden sosyal ve ekonomik durum araştırma yapmasını ister. Emniyet Müdürlüğü eşlerin oturdukları evin durumunu, aylık gelirleri, taşınır ve taşınmaz varlıkları gibi birçok ekonomik veriyi mahkemeye sunar. Bu ekonomik bilgiler boşanma sürecinde nafaka, velayet ve mal paylaşımında kullanılmak üzere arşivleniyor. Boşanma durumunda evlilik boyunca kazanılan mal varlıkları eşlerin ortak malı kabul edilerek paylaştırılıyor.

Makaleler geri dön