Makaleler

Makaleler geri dön

Üsküdar Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı adından da anlaşılacağı üzere boşanma davalarına bakar. Ancak, boşanma avukatı adı altında değil de aile avukatı adı altında avukat aramalısınız. Boşanma avukatı tanımlaması yanlıştır. Aile avukatları, boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konuları kapsayan davaları alır. Boşanma sürecinin adımları vardır. Bu adımlara başlamak için boşanmak isteyen taraflar ayrı ayrı dinlenir ve ortak bir paydaya varılır.

Boşanma Davası Süreci

Her şeyden önce boşanmak için geçerli bir sebebe ihtiyacınız var. Boşanmak için belirlediğiniz sebebiniz aile hukuku avukatı tarafına bildirilmelidir. Bu sebepler şunlar olabilir;

  • Taraflardan birinin aldatması
  • Evlilik kurumunun ciddi boyutta sarsılması
  • Taraflardan birinin eşine şiddet uygulaması, kötü davranışta bulunması ya da canına kast etmesi
  • Taraflardan birinin aşağılayıcı bir suç işlemesi
  • Taraflardan birinin haksız durumda olmasına rağmen evi terk etmesi
  • Taraflardan birinin akıl hastası olması

Bunlar geçerli boşanma sebepleridir. Avukatınız sebebi doğru olarak tespit etmelidir. Bu sebebe göre davanız işleme koyulacaktır.

Boşanma Davası Açmak

Boşanma davası açmak için öncelikle boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu dilekçe için de boşanma sebebi doğru bir şekilde tespit edilmiş olmalıdır. Sebep tespit edildikten sonra, dava dilekçesi yazılmaya başlanır. Boşanma sebebinin delilleri avukatın elinde yazılı olarak bulunmalıdır. Eğer ortada tanıklar varsa, tanıkların adı, soyadı ve adresi yazmalıdır. Tarafların ekstra talepleri varsa bunlar da dosyada belirtilmelidir.

Boşanma Avukatının Görevleri Nelerdir?

Boşanma avukatları, sorunsuz bir şekilde boşanabilmeniz için usulüne uygun dilekçe hazırlar. Tarafların bu dilekçeyi imzalamaları gerekir. Boşanma haricinde, mal paylaşımı, maddi-manevi tazminat, ev eşyaları paylaşımı, velayet, nafaka miktarı, katkı payı ve katılma alacakları gibi faktörleri de aile avukatı danışma ile öğrenebilirsiniz.

Alanında iyi olan bir avukat sizi tek celsede boşayabilir ve tarafların taleplerinde ortak paydayı bulabilir. Boşanma protokolü mutlaka bir aile hukuku avukatı tarafından hazırlanmalıdır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Boşanma davası çok çekişmeliyse, sürekli sorunlar çıkıyorsa ve sebep tam olarak delillerle birlikte kanıtlanmamışsa 2 seneye kadar uzayabilir. Bunun gibi uzun süreçler sizi daha çok yıpratır ve yorar anca hukuki sürecin tam olarak işlemesi için bu işlem uzayabilir. Uzamasının aksine çok kısa da sürebilir. Sebebinizin delilleri kesin bir şekilde avukata verilmişse ve üstüne bir de tanıklarınız varsa tek celsede boşanabilirsiniz.

Davanın süresinde avukatınızın da rolü büyüktür. Davanın eksiksiz ve doğru bir şekilde işlemesi için, boşanma dosyanızda gereksiz bilgilere yer verilmemesi gerekir. Protokolde her şeye açık bir biçimde yer verilmelidir.

Kaliteli bir aile avukatı ile çalışırsanız boşanma sürecinizde çok fazla sıkıntı yaşamazsanız. Sebeplerinizi kanıtlayabiliyorsanız, tek celse olmasa bile birkaç celsede boşanabilirsiniz. Kusursuz bir şekilde hazırlanmış boşanma protokolü, geçerli sebep ve deliller olduğu sürece hızlı bir şekilde boşanabilirsiniz.

Makaleler geri dön