Makaleler

Makaleler geri dön

Anadolu Yakası Hukuk Büroları

İstanbul gibi büyük bir metropolde hukukçulara ve hukuk bürolarına ihtiyaç fazladır. Şehrin ülkemizin en önemli ticaret merkezi olması, dünya genelinde de önemli bir merkez kabul edilmesi, nüfusun yüksekliği, suç oranlarının fazlalığı gibi sebeplerle her zaman hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti ihtiyacı vardır.

İstanbul’un her iki yakasında da aynı ihtiyaç söz konusudur. Avrupa ve Anadolu yakası avukat büroları bu ihtiyacın karşılanması için hizmet verir.

Hukuk Büroları Ne Yapar?

Hukuk büroları avukatların mesleki faaliyetlerini icra ettikleri alanlardır. Hukuk büroları için avukatlık büroları tabiri de kullanılır. İstanbul avukatlık büroları İstanbul Barosuna bağlı olarak çalışır. Çünkü avukatlık mesleğinin icra edilebilmesi için baroya kayıt ve bir iş adresinin bulunması zorunluluğu mevcuttur. Son yasal düzenlemelerle belirli koşulların sağlanması halinde aynı şehirde başka baro kurma imkanı da sağlanmıştır.

Baroların avukatların mesleki faaliyetlerine müdahale yetkisi yoktur. Barolar avukatların faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleki dayanışma sağlamak, avukat ve insan haklarının korunmasını sağlamak gibi amaçlar için çalışırlar.

Hukuk bürolarında hukuki danışmanlık, dava açma ve yürütme, icra takibi yapma gibi işler yürütülür. Avukatlar müvekkillerin haklarının korunması için devlet kurumları ve diğer kuruluşlarda iş takibi yapma yetkisine de sahiptir.

Anadolu Yakasında Bulunan Adliyeler

İstanbul’da günümüzde üç tane adliye mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Anadolu yakasındadır. İstanbul Anadolu Adliyesi adını taşıyan bu adliye Kartal ilçesindedir. Anadolu yakasında bulunan hukuk bürolarının işlerinin yoğunluğu bu adliyede olabilir ancak avukatların belirli bir adliyede çalışma gibi bir zorunluluğu yoktur. Baroya kayıtlı olan ve çalışmak için gerekli koşulları sağlayan her avukat ülkemizin her yerinde dava açabilir ve yürütebilir.

İstanbul Avukat Numaraları

İstanbul’un her iki yakasındaki avukatların numaralarına ulaşmak oldukça basittir. Çünkü her avukat baroya iş adresini ve telefon numarasını kaydettirir. Bu bilgiler baroların web sitelerinden avukat levhası bölümünden görüntülenebilir. İstanbul Anadolu yakası avukatlarının numaraları da İstanbul Barosu web sitesinden alınabilir.

İnternetteki başka platformlarda da avukat numaralarına ulaşmak mümkündür. Ancak İstanbul Barosunun web sitesinde kayıtlı tüm avukatların bilgileri bir arada görülebilir.

Hukuk Bürolarının Faaliyet Alanları Nelerdir?

Ülkemizdeki mevzuata göre avukatlar tüm hukuk alanlarında hizmet verebilir. Belirli alanlarda çalışma zorunluluğu yoktur. Ancak avukatların belirli alanlarda uzmanlaşması ve bu alanlardaki davalara bakmak gibi seçimler yapması mümkündür. Uzmanlaşmak için bazı hukuk dallarındaki eğitimlere katılmak, akademik çalışma yapmak, çalışmalarında bu alanlara yoğunlaşmak, yazılı eserleri okumak gibi yöntemler uygulanabilir.

En çok seçilen uzmanlık alanları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

  • Ceza Hukuku
  • İdare Hukuku
  • Aile Hukuku
  • Gayrimenkul Hukuku
  • İş Hukuku
  • Ticaret Hukuku
  • Arabuluculuk
  • Miras Hukuku

Avukatların her hukuk alanında çalışabilmesinin nedeni aslında bütün dalların birbiri ile iç içe geçmiş olması ve bir problemin çözümü için birden çok alanda işlem yapma yapma gereğinin olabilmesidir. Bir müvekkilin probleminin çözülmesi için aynı anda hem ceza davası, hem idari dava hem iş davası açılması ve yürütülmesi gerekebilir. Avukatlığın bir problem çözme sanatı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla problemin çözümü için farklı yollar birlikte denenebilir. Geniş bir bakış açısı ile çalışan ve en doğru çözüm yöntemlerini kullananlar İstanbul en iyi avukatı sıfatına hak kazanabilir.

Avukatların ve Hukuk Bürolarının Bağımsızlığı İlkesi

Avukatlar ve avukatlık büroları faaliyetlerini icra ederken bağımsızdır. Hiç bir kurum ya da kişi avukatların bağımsızlığıyla çelişecek telkinde bulunamaz. Müvekkiller dahi talimat verirken avukatlara işlerini nasıl yürütecekleri konusunda emir veremez.

Makaleler geri dön