Makaleler

Makaleler geri dön

Miras Avukatı İstanbul

Miras hukuku, miras hakkının kanunlar ile güvence altına alan hukuk dalıdır. Miras hukukunda mal bölümü miras sahibinin vefat etmesinden sonra yapılır. Miras hukuku kanunlarla sabit olmuş, ölüme bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Miras hukukunda miras hakkı ve miras payı bulunduğunda mal paylaşımı ortaya çıkar. Mirası bırakan kişi hayatta iken mülklerini ve haklarını varisleri doğmadığı için miras hukukunda mal paylaşımı kapsamında kullanamaz.

Mirasa konu olan malların hepsinin toplamına tereke denir. Tereke mirasın da eş anlamlısıdır. Mirasa yani terekeye konu olan malların paylaşımı ve tereke tespit gibi tüm konular miras hukuku alanına girer.

Yasal Mirasçıların Mal Paylaşımı

Miras hukukuna konu olan malların mirasçılara paylaşımı belirlenmeden önce mirasçılar belirlenmelidir. 1. dereceden mirasçıları kişinin altsoyları oluşturur. Mirası bırakan kişinin çocukları bu kapsamda yer alır. Alt Mirasçıları olmayan kişilerin miras hukukuna göre mirasçıları 2. Derece mirasçıları olan anne ve babası olarak belirlenir. Bunların da olmaması durumunda Büyükanne ve büyükbaba mirasa konu olan mallarda pay sahibi olur.

Mirası bırakan kişinin eşinin sağ olması durumunda miras payının bölünmesi değişiklik gösterir. Sağ olan iş ile birlikte diğer mirasçılara yapılan mal bölümünde miras bırakan kişinin 1. Derecedeki mirasçıları ile paylaşıma girerse mirasa konu olan maldan dörtte bir hisse alır. Miras bırakan kişinin anne ve babası olan 2. Dereceden mirasçıları ile mira bölümü yaparsa mirasa ½ oranında ortak olur. Mirası bırakan kişinin sadece eşi ve büyükanne veya büyükbabasının olması durumunda yaşayan eş mirasın dörtte üçüne sahip olur. Sadece eşin olduğu durumlarda mirasın tamamı eşe kalır.

Miras Hukukunda Tenkis Davası

Mirası bırakan kişi sağlığında vasiyetname aracılığı ile mirası başka kişi ve kurumlara bırakabilir. Fakat bu mirasın devredilemeyeceği bir oran bulunur. Miras hukukunda devredilemeyen bu orana saklı pay diye adlandırılır. Tenkis davası da burada ortaya çıkıyor. Miras hukukuna konu olan malların bölünmesi sırasında mirasçılardan biri tenkis davası ile saklı payını talep edebilir. Saklı pay mirasçıların korunması için çıkarılmış bir terimdir. Tenkis davası da mirasçıların hakkı olan saklı payı almaları için açılabilecek davanın adıdır.

Mirasa Konu Olan Malların Yasal Mirasçıları

Bir insan öldükten sonra geriye kalan maddi varlıkların devredildiği kişilere mirasçı denir. Bu yasal mirasçılar şunlardır;

  • Ölen kişinin eşi
  • Ölen Kişinin çocukları ve onlarında çocuklarından oluşan altsoyu
  • Ölen kişinin anne ve babadan başlayan üstsoyu
  • İspatlanması durumunda evlilik dışı olan çocukları veya evlatlık edindiği çocuklar

Değişik paylara sahip olan bu mirasçılar yasal mirasçı olarak nitelendiriliyor. Bunların hayatta olmaması durumunda kan bağı olan diğer akrabalar mirasa ortak olabilir.

Reddi Miras Yoluyla Mirasın Reddedilmesi

Reddi miras her mirasçının hakkı olan bir durumdur. Mirası bırakan kişinin yaşadığı yerde bulunan sulh mahkemelerine üç ay içerisinde yapılacak başvuru ile mirasın reddedilmesi olabilir. Bu üç aylık süre ölüm olayından sonra mirastan haberdar olduğu gün başlar. Bu süre içerisinde reddi miras yapılmaz ise miras kabul edilmiş olur. Mirasa konu olan mallardan ortak malların olması durumunda ortaklığın giderilmesi için miras hukuku devreye girebilir.

Miras olarak Borçların Bırakılması

Kişi öldüğünde her zaman mal bırakmayabilir. Bazı durumlarda malın yerine borç da bırakabiliyor. Bu durumda resmi olmayan borçlar için alacaklılarla iletişime geçilebilir. Bu durumda mirasçılar toplanarak borcu paylaşabilirler. Veya içlerinden bir kişi ödeyerek diğerlerinden rücu edebilir. Veya borcu ödeyen kişi mal kalmış ise ödediği borç kadar fazladan miras alabilir. Mirasta borçlar için de reddi miras olabilir.

Makaleler geri dön